Relaatiot

Updated on 19.10.2022

Barracodessa eri tiedot voivat liittyä toisiinsa relaatioina. Esimerkiksi asiakas, jolle lasku tehdään on relaatio laskujen ja asiakkaiden välillä.

Relaatiotyypit

Barracodesta löytyy kolmen eri tyypin relaatioita:

 • – Moni moneen relaatio (many-to-many) – Esimerkiksi asiakkaiden yhteyshenkilöt on tällainen. Asiakkaalla voi olla monta yhteyshenkilöä ja yhteyshenkilö voi olla monen asiakkaan yhteyshenkilö. Muita tällaisia relaatioita on esimerkiksi:
  • – Liidien yhteyshenkilöt – Liidillä voi olla useampi yhteyshenkilö ja yhteyshenkilö voi olla useamman liidin yhteyshenkilö
  • – Työntekijöiden roolit – Työntekijällä voi olla useampi rooli ja rooli voi olla useammalla työntekijällä roolina
 • – Yksi moneen relaatio (one-to-many) – Esimerkiksi asiakkaiden laskut on tällainen. Asiakkaalla voi olla monta laskua, mutta laskulla voi olla vain yksi asiakas. Muita tällaisia relaatioita on esimerkiksi:
  • – Tarjouksien laskut – Tarjouksesta voi olla luotu useampi lasku
  • – Asiakkaiden tarjoukset – Asiakkaalla voi olla useampi tarjous
  • – Liidien tarjoukset – Liidillä voi olla useampi tarjous
 • – Yksi yhteen relaatio (one-to-one) – Esimerkiksi liidistä luotu asiakas on tällainen. Yhdellä asiakkaalla voi olla vain yksi liidi mistä asiakas on luotu.

Jos tiedolla voi olla monta liittyvää tietoa, esimerkiksi asiakkaalla useampi lasku, nämä näytetään tietojen katselunäkymässä.

Liittyvien tietojen valitseminen

Liittyviä tietoja voi valita tietojen katselunäkymästä. Esimerkiksi asiakkaalle voi valita yhteyshenkilöitä olemassaolevista yhteyshenkilöistä napista ”Valitse yhteyshenkilöitä”

Huom! Joissain tapauksissa tämä on estetty. Esimerkiksi asiakkaalle ei voi valita liittyviä laskuja olemassaolevista laskuista.

Nappi avaa ikkunan, jossa listataan valittavissa olevat liittyvät tiedot. Jo valitut liittyvät tiedot, tässä tapauksessa asiakkaan yhteyshenkilöt, ovat valmiiksi valittuna valintaruudusta. Yhteyshenkilön voi lisätä asiakkaan yhteyshenkilöksi valintaruudusta valitsemalla ja olemassa olevan yhteyshenkilön poistaa asiakkaan yhteyshenkilöistä poistamalla valintaruudun valinnan.

Yhteyshenkilön voi myös poistaa asiakkaan yhteyshenkilöistä asiakkaan yhteyshenkilölistassa oikealla olevasta ”Poista” linkistä.

Uuden liittyvän tiedon lisäys

Uuden liittyvän tiedon voi käydä luomassa kyseisen tietojen hallinnoinnista. Jos esimerkiksi haluaa luoda pankkitilin, sen voi luoda pankkitilien hallinnasta. Useimmissa tapauksissa liittyvän tiedon voi myös lisätä näkymässä jossa liittyvä tieto tai tiedot näytetään.

Esimerkiksi asiakkaalle voi lisätä uuden yhteyshenkilön asiakkaan tietojen katselunäkymästä, napista ”Uusi yhteyshenkilö”:

Tai laskun luonti- tai muokkausnäkymästä voi luoda uuden asiakkaan asiakkaan valintakentän vieressä olevasta ”Luo uusi” napista:

Napin painaminen kummassakin tilanteessa avaa uuden ikkunan, jossa voi syöttää uuden luotavan tiedon (esimerkiksi yhteyshenkilön tai asiakkaan) tiedot:

Liittyvien tietojen listalta tehdessä uusi tietue lisätään liittyväksi tiedoksi heti luonnin jälkeen. Tietojen luonti- tai muokkausnäkymästä lisätty tietue valitaan valintakentän vaihtoehdoksi.