Myöhemmin laskutettavat laskurivit

Updated on 19.10.2022

Barracodessa on mahdollista kirjata myöhemmin laskutettavia rivejä asiakkaan tietoihin. Myöhemmin laskutettavia rivejä voi esimerkiksi olla:

 • – Asiakkaalle tehdyt konsultointityöt, jotka laskutetaan kootusti kerran kuukaudessa
 • – Asiakkaalle myydyt laitteet, jotka laskutetaan kuukausilaskutuksen ohessa

Myöhemmin laskutettavia laskurivejä voi laskuttaa joko käsin haluttuna ajankohtana tai myöhemmin laskutettavat rivit voi asettaa rivikohtaisesti laskutettavaksi automaattisesti toistuvalla laskulla. Toistuvista laskuista voit lukea lisää täällä.

Myöhemmin laskutettavia rivejä on myös mahdollista tuoda ulkoisesta järjestelmästä. Esimerkiksi työtuntien tuonti onnistuu Neptonista, josta voit lukea lisää täällä. Työtuntien tuonnin rajapinnasta ja sen teknisen kuvauksen voit lukea täällä.

Rivien hallinnointi

Myöhemmin laskutettavia rivejä hallinnoidaan asiakkaan tiedoista. Asiakkaiden hallinnasta voit lukea lisää täällä.

Asiakkaan katselunäkymästä löytyy osio myöhemmin laskutettaville riveille.

Rivin lisäys

Myöhemmin laskutettavan rivin lisäys onnistuu ”Lisää rivi” napista. Nappi avaa ikkunan, johon on annettavissa seuraavat tiedot:

 • – Koodi – Rivin nimikkeen koodi
 • – Nimi – Rivin tuotenimike
 • – Määrä – Rivin yksikkömäärä
 • – á € – Veroton yksikköhinta
 • – Verokanta – Käytettävä verokanta
 • – Yksikkö – Rivin yksikkö
 • – Laskuta seuraavalla toistuvalla laskulla – Laskutetaanko rivi automaattisesti seuraavalla toistuvalla laskulla. Valittavissa vain jos asiakkaalla on laskutuksessa oleva toistuva lasku.

Tuotteen lisääminen riville

Tuotteen voi lisätä riville kirjoittamalla osan tuotteen nimestä. Tämä avaa alasvetovalikon, josta voi valita tuotteen.

Tuotteen valitseminen alasvetovalikosta asettaa seuraavat tiedot laskuriville:

 • – Rivin koodi
 • – Rivin nimike
 • – Yksikkö
 • – Veroton yksikköhinta
 • – Verokanta

Tuotteiden hallinnasta voit lukea lisää täältä.

Rivin tuotelinkityksen poisto

Kun rivillä on linkitys tuotekannassa olevaan tuotteeseen, rivin tuotenimikkeen vieressä näytetään poistonappi

Rivin tietojen muuttaminen ei poista linkitystä tuotteeseen ja se onnistuu vain poistonapilla. Poistonapin painaminen ei muuta rivin tietoja, se poistaa vain linkityksen tuotekannassa olevaan tuotteeseen.

Rivin muokkaus

Riviä voi muokata listauksen toiminnot sarakkeen ”Muokkaa” napista. Nappi avaa saman ikkunan kuin rivin lisäys.

Huom! Ulkoisesta järjestelmästä tuotujen rivien muokkaus on myös mahdollista, mutta tämä ei estä ulkoista järjestelmää poistamasta tai ylikirjoittamasta riviä. Jos muokkaat ulkoisesta järjestelmästä tuotua riviä, tästä varoitetaan:

Rivin poisto

Rivin voi poistaa listauksen toiminnot sarakkeen ”Poista” napista. Nappi avaa poiston vahvistusikkunan. Poistettua riviä ei voi palauttaa.

Rivien laskuttaminen

Rivien laskuttaminen onnistuu päävalikosta, kohdasta Laskutus > Odottavat laskurivit.

Jos viime kuulta tai aiemmin löytyy laskuttamattomia laskurivejä, joita ei laskuteta toistuvilla laskuilla, päävalikossa näytetään huomiomerkintä kuten yllä olevassa kuvassa.

Valikosta avautuu ensimmäisenä seuraava näkymä, jossa päivämäärävälin päättymispäivänä oletuksena on edeltävän kuun viimeinen päivä.

Laskurivejä ei näytetä ennen kuin halutut hakuehdot on syötettynä ja painetaan ”Hae laskurivejä”. Hakuun valittavina asiakkaina ovat vain asiakkaat joilla on laskuttamattomia laskurivejä.

Kun myöhemmin laskutettavat laskurivit ovat listattuna, seuraavia tietoja voi vielä muuttaa ennen niiden viemistä laskulle/laskuille:

 • Toiminto – Mitä riville tehdään. Vaihtoehtoina:
  • – Laskuta – Laskuta laskurivi.
  • – Hylkää – Hylkää laskurivi. Tämä poistaa laskurivin myöhemmin laskutettavista laskuriveistä laskuttamatta sitä.
  • – Älä tee mitään – Riviä ei laskuteta ja se jää vielä myöhemmin laskutettavaksi riviksi. Tämä vaihtoehto on oletuksena valittuna jos laskurivi on valittu laskutettavaksi seuraavalla toistuvalla laskulla.
 • – Á hinta (alv 0%) – Veroton yksikköhinta. Alkuperäisenä arvona näytetään yksikköhinta joka annettiin kun myöhemmin laskutettava rivi luotiin.
 • – Määrä – Yksikkömäärä ja yksikkö. Alkuperäisenä arvona näytetään yksikkömäärä joka annettiin kun myöhemmin laskutettava rivi luotiin.
 • – Alv – Verokanta. Alkuperäisenä arvona näytetään verokanta joka annettiin kun myöhemmin laskutettava rivi luotiin.

Kun tarvittavat valinnat ja muutokset on tehty, laskut voi luoda sivun vasemmassa alalaidassa olevasta ”Käsittele valitut rivit” napista.

Napin painaminen luo laskut valituista riveistä, yhden laskun per asiakas. Luoduista laskuista näytetään seuraavanlainen yhteenveto.

Jokainen listattu lasku on klikattava linkki, jolla laskun saa avattua.

Huom! Luotujen laskujen laskutusjakso tulee seuraavasti:

 • – Laskutusjakson alkupäivänä käytetään ensisijaisesti haun päivämäärävälin alkupäivää. Jos tätä ei ole annettuna, päivämääränä käytetään kuukauden ensimmäistä päivää aikaisimman laskurivin päivämäärän kuukaudelta.
 • – Laskutusjakson loppupäivänä käytetään ensisijaisesti haun päivämäärävälin loppupäivää. Jos tätä ei ole annettuna, päivämääränä käytetään kuukauden viimeistä päivää myöhäisimmän laskurivin päivämäärän kuukaudelta.

Etusivun ikkuna

Etusivulle on myös mahdollista lisätä ikkuna, joka näyttää myöhemmin laskutettavien rivien summat per asiakas. Ikkuna löytyy Laskutus ryhmästä, nimellä ”Laskutusta odottavat laskurivit”.

Ikkuna näyttää enintään viiden eri asiakkaan laskurivien yhteissummat, eikä sisällytä toistuvilla laskuilla laskutettavia laskurivejä.

Voit lukea etusivun ikkunoista lisää täällä.