Neptonista tuotujen työtuntien laskuttaminen

Updated on 19.11.2021

Neptonista tuodut työtunnit ovat käytännössä myöhemmin laskutettavia laskurivejä ja ne voidaan laskuttaa samalla tavalla kuin myöhemmin laskutettavat rivit. Voit lukea myöhemmin laskutettavien laskurivien laskuttamisesta täällä.

Kun laskutetaan Neptonista tuotuja työtunteja, näkymässä on pieniä eroja normaalien myöhemmin laskutettavien rivien laskutukseen verrattuna. Päivämääränä näytetään päivämäärä milloin työ on tehty sekä seuraavat lisätiedot näytetään:

Työn tehneen henkilön henkilönumero ja nimi

Jos laskutusrivi on korjausrivi jo laskutettuihin työtunteihin, näytetään korjauksen määrä ja mahdolliset lasku(t) joihin rivi liittyy.

Kaikille korjausriveille ei välttämättä löydy liittyviä laskuja. Näin voi käydä esimerkiksi jos on korjattu sellaisen jakson tunteja, jonka tunteja ei laskutettu ja laskurivit hylättiin.

Jos liittyviä laskuja on löytyy, näytetään ”Katso liittyvät laskut” -linkki.

”Katso liittyvät laskut” -linkki avaa ikkunan, joka näyttää kaikki riviin liittyvät laskut. Riviin liittyvät laskut tunnistetaan laskutusjakson sekä laskutetun asiakkaan perusteella.