Rajapintojen ottaminen käyttöön

Updated on 15.11.2021

Laskutettavien tuntien tuomista varten tarvitsee ottaa seuraavat rajapinnat käyttöön:

 1. Asiakastietojen vienti Neptoniin
 2. Työtuntien tuonti Barracodeen

Vaihtoehtoisesti voidaan myös tuoda käyttäjätiedot Neptonista Barracodeen.

Asiakastietojen vienti Neptoniin

Asiakkaat perustetaan projekteina Neptoniin, joille laskutettavat tunnit kirjataan. Tiedot tuodaan Neptoniin kerran minuutissa, jos asiakkaiden tiedoissa on edellisen tuonnin jälkeen tapahtunut muutoksia.

Asiakkaat luodaan projekteina seuraavanlaisessa puurakenteessa:

 • – Asiakkaat
  • – Asiakas 1
   • – Yleinen ei laskutettava työ
   • – Yleinen laskutettava työ
  • – Asiakas 2
   • – Yleinen ei laskutettava työ
   • – Yleinen laskutettava työ

Rajapinnan aktivointi tapahtuu Barracoden asetuksista kohdasta ”Nepton, tietojen synkronointi”. Seuraavat tiedot tarvitsee täyttää:

 • – Käytössä olevat synkronoinnit – ”Asiakkaiden vienti projekteina” tulee olla valittuna
 • – Työajan asiakastunnus (CustomerId) – Tämän tiedon saat Neptonin asiakaspalvelusta
 • – Viennin rajapintatunnuksen käyttäjätunnus – Integraatiokäyttäjän käyttäjätunnus, jonka lisäsit vaiheessa rajapintatunnuksien perustaminen
 • – Viennin rajapintatunnuksen salasana – Integraatiokäyttäjän käyttäjätunnus, jonka lisäsit vaiheessa rajapintatunnuksien perustaminen

Rajapinnan aktivoinnin jälkeen olemassaolevat asiakkaat viedään projekteina Neptoniin automaattisesti n. minuutin kuluessa.

Työtuntien tuonti Barracodeen

Nepton tuo laskutettavat työtunnit Barracodeen samalla kun työtunteja kirjaava henkilö tallentaa tuntinsa.

Nepton käyttää integraation sääntöjoukkoja työtuntiaineiston muodostamiseen. Voit lukea integraation sääntöjoukoista lisää täällä. Uuden integraation sääntöjoukon voit perustaa Neptonista paikasta Työaika > Hallinta > Työyhteisön asetukset > Ulkoiset palvelut > Lisää integraation sääntöjoukko.

Sääntöjoukon luonnin jälkeen tarvitsee asettaa sääntöjoukon viennin asetukset. Viennin asetukset ovat viimeisimpiä asetuksia sääntöjoukon asetuksissa. Seuraavat asetukset tarvitsee asettaa:

 • – Viennin tiedostomuoto – arvon täytyy olla ”IFS”
 • – Sisällytä projektitieto palkka-aineistoo – asetuksen täytyy olla päällä
 • – Vie Web serviceen

Sääntöjoukon sääntöjen määrittäminen

Sääntöjoukolle tarvitsee vielä asettaa säännöt, jolla laskutettavat tunnit muodostetaan Neptoniin tehdyistä kirjauksista. Sääntöjoukon poimintasääntöjen määrittämisestä voit lukea lisää täältä.

Jokaiselle säännölle tarvitsee antaa:

 • – Kuvaus – kuvaava nimi säännölle
 • – Palkkalajikoodi – palkkalajikoodit annetaan täsmäämään tuotteille annettuja koodeja Barracodessa. Kirjaa sääntöjoukoille annetut koodit ylös myöhempää vaihetta varten, jossa perustat tuotteet Barracodeen.
 • – Poimintasääntö – poimintasäännön tietokantakysely

Alla esimerkit kolmesta poimintasäännöstä, jolla saadaan vietyä perustunnit, 50% ylityö ja 100% ylityö.

Perustunnit

SELECT *, SUM(s.Amount) AS OverrideAmount,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS RowDescription,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS OverrideUserCostGroup
FROM UserSalaryData s
JOIN UserData u ON (u.UserId = s.UserId)
WHERE s.CompensationType = 'BasicTime' AND s.ActivityTypeCategoryId = 1
GROUP BY s.ProjectCode1, s.ActivityId, s.SalaryRenderingDate

50% ylityö

SELECT s.*, SUM(s.Amount) AS OverrideAmount,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS RowDescription,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS OverrideUserCostGroup
FROM UserSalaryData s
JOIN UserData u ON (u.UserId = s.UserId)
WHERE s.CompensationType IN ('OvertimeDaily50', 'OvertimeWeekly50')
GROUP BY s.ProjectCode1, s.ActivityId, s.SalaryRenderingDate

100% ylityö

SELECT s.*, SUM(s.Amount) AS OverrideAmount,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS RowDescription,
u.LastName || ', ' || u.FirstName AS OverrideUserCostGroup
FROM UserSalaryData s
JOIN UserData u ON (u.UserId = s.UserId)
WHERE s.CompensationType IN ('OvertimeDaily100', 'OvertimeWeekly100')
GROUP BY s.ProjectCode1, s.ActivityId, s.SalaryRenderingDate

Sääntöjoukon sääntöjä vastaavien tuotteiden perustaminen Barracodeen

Sääntöjoukon säännöillä täytyy olla vastaavat tuotteet Barracodessa, jotta Barracode osaa luoda laskurivit oikealla nimikkeellä ja hinnalla Neptonin lähettämistä työtunneista. Tuotteen koodin täytyy täsmätä sääntöjoukon säännön koodin kanssa.

Voit lukea lisää tuotteen perustamisesta Barracodeen täältä.

Käyttäjätietojen tuonti Barracodeen

Nepton tuo käyttäjätiedot Barracodeen henkilötietojen tallentamisen yhteydessä.

Ennen rajapinnan aktivointia, sinun tarvitsee määrittää, minkä roolin omaavat käyttäjät haluat tuoda Barracodeen. Tämä onnistuu Barracoden asetuksista. Voit halutessasi myös antaa Neptonin asettaa, mitkä tuodut käyttäjät ovat ylläpitäjiä.

Rajapinnan aktivointi tapahtuu Neptonista, kohdasta Työsuhde > Hallinta > Ajastetut tehtävät > Lisää tehtävä. Voit lukea tästä enemmän Neptonin käyttöohjeesta täältä.

Seuraavat asetukset tarvitsee asettaa ajastetulle tehtävälle:

 • – Nimi – kuvaava nimi tehtävälle
 • – Tyyppi – valitse ”Vie henkilöitä”
 • – Suorita ylläpitäjänä – valitse luomasi integraatiokäyttäjä vaiheesta rajapintatunnuksien perustaminen
 • – Siirtotapa – valitse ”REST API”
 • – Vientimuoto – valitse ”Oletus”
 • – Sisällyttä henkilöt henkilönumerolla nolla – valitse ”Ei” jos et halua sisällyttää henkilöitä henkilönumerolla ”0”
 • – Tietomuoto – valitse ”JSON”
 • – Valitse lähetettävät tiedot – valitse ”Henkilöt, joilla muutoksia”
 • – REST API -osoite – käyttäjätietojen tuonnin rajapinnan päätepiste, jonka otit ylös vaiheessa rajapintatunnuksien perustaminen
 • – Autentikaatiotyyppi – valitse arvoksi ”Perus HTTP autentikointi”
 • – Parametri 1
  • – Nimi – anna arvoksi ”Authorization”
  • – Arvo – käyttöoikeustunnisteen tunnisteen sisältö, jonka otit ylös vaiheessa rajapintatunnuksien perustaminen
 • – Ajastus – valitse arvoksi ”Tietoja muokattaessa”
 • – Voimassaolo alkaa – valitse aika mistä lähtien haluat tehtävän olevan voimassa