Puhelut

Updated on 19.10.2022

Barracoden kalenterin puheluita pystyy hallinnoimaan päävalikosta kohdasta Kalenteri & tiedotteet > Puhelut.

Puhelulista

Puhelulista näyttää oletuksena kaikki puhelut nimen mukaan järjestettynä.

Puheluita voi myös hakea pikahakukentällä, joka hakee puheluita listassa näytettävistä tiedoista.

Jos puheluiden haussa tarvitsee yksityiskohtaisempia hakukriteerejä, pikahaun sijaan tulee käyttää mukautettua hakua. Mukautetusta hausta voit lukea lisää täällä.

Puhelun luonti

  • – Nimi – Lyhyt kuvaus / nimi puhelulle.
  • – Vastuuhenkilö – Määrittää kenen kalenterissa puhelu näytetään.
  • – Suunta – Puhelun suunta, vaihtoehtoina
    • – Lähtevä – Puhelu, joka soitetaan
    • – Tuleva – Puhelu, jota odotetaan
  • – Alkamisaika – Mihin aikaan puhelu alkaa
  • – Loppumisaika – Mihin aikaan puhelu päättyy
  • – Kuvaus – Kuvaus puhelulle

Puhelun tiedot

Puhelun tiedoista näkee puhelun luonnissa tai tietojen muuttamisessa annetut tiedot. Tämän lisäksi nähtävissä on milloin puhelu on luotu ja milloin puhelun tietoja on viimeksi muutettu.

Puhelun tietojen muuttaminen

Puhelun tietojen muuttaminen onnistuu puhelun tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevassa napista ”Muokkaa”.

Napista avautuva näkymä on samanlainen kuin puhelun luonnissa.

Paluu listaukseen

Listaukseen palaaminen onnistuu otsikosta. Otsikon ”Puhelut” on linkki listaukseen. Jos sinulla oli listauksessa haku kun esimerkiksi avasit puhelun tiedot, tämä haku on edelleen tallella.

Puhelun kopiointi

Puhelun kopiointi uudeksi puheluksi onnistuu puhelun tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Kopioi uudeksi”.

Nappi avaa esitäytetyn puhelun luontinäkymän ja antaa myös seuraavan valinnan:

Relaatioiden kopioinnin valinta kopioi kaikki sellaiset puheluun liittyvät tiedot jotka voivat liittyä useampaan puheluun. Puhelulla ei oletuksena ole relaatioita jotka kopioitaisiin uudelle puhelulle.

Puhelun poisto

Huom! Poistettua puhelua ei saa palautettua. Ole varovainen puheluita poistaessa.

Puhelun poisto onnistuu puhelun tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Poista”.

Tuonti tiedostosta

Puheluita on myös mahdollista luoda tuomalla niitä tiedostosta, joka onnistuu puhalulistan napista ”Tuo tiedostosta”

Tuominen onnistuu erilaisista taulukkolaskentatiedostoista kuten xlsx, ods ja csv. Tiedostotuonnista voit lukea lisää täällä.