Raportit

Updated on 19.10.2022

Barracodesta laskutetuista laskuista on mahdollista ottaa Excel (xlsx) -raportteja. Raportit löytyvät päävalikosta kohdasta Laskutus > Raportit.

Tämä avaa seuraavan näkymän:

Laskupäiväkirja

Laskupäiväkirjan saa avattua ”Laskupäiväkirja” napista. Laskupäiväkirjaan haettavat laskut haetaan laskupäivän mukaan.

Excel-raportilla laskut on luokiteltu kolmeen eri ryhmään:

 • – Verolliset laskut
 • – Verottomat laskut
 • – Laskut käänteisellä arvonlisäverovelvollisuudella (AVL 8 c §)

Suorituspäiväkirja

Suorituspäiväkirjan saa avattua ”Suorituspäiväkirja” napista. Suorituspäiväkirjaan haetaan maksusuoritukset suorituspäivän mukaan.

Excel-raportti listaa jokaisen laskun suorituksen erikseen, eli sama lasku voi esiintyä useammalla rivillä jos laskulla on useampi maksusuoritus. Hyvityslaskuja ei listata suorituksina suorituspäiväkirjalla.

Raportilla maksusuorituksien laskut on luokiteltu kolmeen eri ryhmään:

 • – Verolliset laskut
 • – Verottomat laskut
 • – Laskut käänteisellä arvonlisäverovelvollisuudella (AVL 8 c §)

Avoimet laskut

Avoimet laskut saa avattua ”Avoimet laskut” napista. Laskut haetaan laskupäivän mukaan.

Avoimiksi laskuiksi katsotaan kaikki

 • – Laskut, jotka ovat kokonaan tai osittain maksamatta
 • – Laskut, joilla on ylisuoritus
 • – Hyvityslaskut, joita ei ole liitetty hyvitetylle laskulle

Excel-raportilla laskut on luokiteltu kolmeen eri ryhmään:

 • – Verolliset laskut
 • – Verottomat laskut
 • – Laskut käänteisellä arvonlisäverovelvollisuudella (AVL 8 c §)