Tuoteryhmien hallinta

Updated on 19.10.2022

Barracodessa on mahdollista hallinnoida tuotteiden tuoteryhmiä.

Tuoteryhmät saat näkyviin päävalikosta kohdasta Tuotteet > Tuoteryhmät.

Tuoteryhmälista

Tuoteryhmälista näyttää oletuksena kaikki aktiiviset tuoteryhmät aakkosjärjestyksessä.

Passiiviset tuoteryhmät saa näytettyä alasvetovalikon kautta, jossa valintana on listata joko aktiiviset tai passiiviset tuoteryhmät.

Tuoteryhmiä voi myös hakea pikahakukentällä, joka hakee tuoteryhmiä listassa näytettävistä tiedoista.

Jos tuoteryhmien haussa tarvitsee yksityöskohtaisempia hakukriteerejä, pikahaun sijaan tulee käyttää mukautettua hakua. Mukautetusta hausta voit lukea lisää täällä.

Tuoteryhmän luonti

Uuden tuoteryhmän luonti onnistu otsikon vieressä olevasta ”Uusi tuoteryhmä” napista.

Tuoteryhmälle on mahdollista antaa seuraavat tiedot

  • – Nimi – Tuoteryhmän nimi.
  • – Kuvaus – Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmän tiedot

Tuoteryhmän tiedoista näkee tuoteryhmän luonnissa tai tietojen muuttamisessa annetut tiedot. Tämän lisäksi nähtävissä on milloin tuoteryhmä on luotu ja milloin tuoteryhmän tietoja on viimeksi muutettu.

Tuoteryhmän tietojen lisäksi näytetään myös tuoteryhmään liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi:

  • – Tuotteet

Joitain tuoteryhmään liittyviä tietoja pystyy lisäämään tästä näkymästä suoraan. Näin on esimerkiksi tuotteiden suhteen. Uuden tuotteen voi luoda napista ”Uusi tuote”. Olemassa olevia tuotteita voi valita napista ”Valitse tuotteita”.

Tuoteryhmän tietojen muuttaminen

Tuoteryhmän tietojen muuttaminen onnistuu tuoteryhmän tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevassa napista ”Muokkaa”.

Napista avautuva näkymä on samanlainen kuin tuoteryhmän luonnissa.

Paluu listaukseen

Listaukseen palaaminen onnistuu otsikosta. Otsikon ”Tuoteryhmät” on linkki listaukseen. Jos sinulla oli listauksessa haku kun esimerkiksi avasit tuoteryhmän tiedot, tämä haku on edelleen tallella.

Tuoteryhmän kopiointi

Tuoteryhmän kopiointi uudeksi tuoteryhmäksi onnistuu tuoteryhmän tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Kopioi uudeksi”.

Nappi avaa esitäytetyn tuoteryhmän luontinäkymän ja antaa myös seuraavan valinnan:

Relaatioiden kopioinnin valinta kopioi kaikki sellaiset tuoteryhmän liittyvät tiedot jotka voivat liittyä useampaan tuoteryhmään. Tuoteryhmillä ei oletuksena ole relaatioita jotka kopioitaisiin uudelle tuoteryhmälle.

Tuoteryhmän passivointi

Tuoteryhmän passivointi onnistuu tuoteryhmän tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Passivoi”. Passiivisen tuoteryhmän aktivointi onnistuu tuoteryhmän tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Aktivoi”.

Kun tuoteryhmä on passivoitu, sitä ei voi enää esimerkiksi valita uudelle tuotteelle tuoteryhmäksi.

Tuoteryhmän poisto

Huom! Tuoteryhmän poistoa ei suositella sillä poistettua tuoteryhmää ei saa palautettua. Ellei tuoteryhmän poistolle ole oikeaa tarvetta, kannattaa tuoteryhmä passivoida.

Tuoteryhmän poisto onnistuu tuoteryhmän tietojen katselunäkymästä, otsikon vieressä olevasta napista ”Poista”.

Tuonti tiedostosta

Tuoteryhmiä on myös mahdollista luoda tuomalla niitä tiedostosta, joka onnistuu tuoteryhmälistasta napista ”Tuo tiedostosta”.

Tuominen onnistuu erilaisista taulukkolaskentatiedostoista kuten xlsx, ods ja csv. Tiedostotuonnista voit lukea lisää täällä.