Laskutettavien työtuntien tuonti

Updated on 19.10.2022

Barracodeen on mahdollista tuoda laskutettavat tunnit ulkoisesta järjestelmästä. Tuontiin käytetään SOAP web services rajapintaa missä lähdejärjestelmä lähettää tiedot Barracodeen. Rajapintaa on tarkoitus käyttää reaaliaikaisesti, eli työtunnit tulisi lähettää kun ne kirjataan tai niihin tulee muutoksia.

Huom! Jos haluat tuoda laskutettavat työtunnit Neptonista, voit lukea rajapintatunnisteiden perustamisen ohjeen täällä ja käyttöönoton ohjeen täällä.

Jotta voit tuoda käyttäjätietoja Barracodeen, sinun tarvitsee luoda rajapintatunniste. Rajapintatunnisteista voit lukea lisää täällä.

Työtuntien tuonti

Yhden henkilön työtunnit tuodaan aina kerrallaan ja valitulle aikavälille. Valitun aikavälin tulee sisältää ajan tasainen tieto henkilön työtunneista kaikille aikavälin päiville, sillä Barracode ylikirjoittaa valitun aikavälin työtunnit jos aikavälin tunteja ei ole laskutettu. Tämä tarkoittaa sitä, että:

  • – Barracodessa olevat työtunnit, joita ei tuonnissa ole, poistetaan
  • – Muuttuneet tunnit päivitetään
  • – Uudet tunnit lisätään

Huom! Jos esimerkiksi asiakkaalta A laskutettavat tunnit laskutetaan aikaväliltä 1.-31.11.2011 ja tämän jälkeen tuodaan laskutettavia työtunteja asiakkaalle B päivälle 15.11.2011, työtunnit ylikirjoitetaan sillä asiakkaalta B laskutettavia työtunteja ei kyseiseltä aikaväliltä ole vielä laskutettu.

Laskutettujen työtuntien tuonti / korjaus

Jos jo asiakkaalta laskutetulle aikavälille tuodaan muutoksia laskutettaviin tunteihin, tuodaan ne korjausriveinä. Korjausrivillä näytetään korjauksen määrä ja mahdolliset lasku(t) joihin rivi liittyy.

Kaikille korjausriveille ei välttämättä löydy liittyviä laskuja. Näin voi käydä esimerkiksi jos on korjattu sellaisen jakson tunteja, jonka tunteja ei laskutettu ja laskurivit hylättiin.

Jos liittyviä laskuja löytyy, näytetään ”Katso liittyvät laskut” -linkki.

”Katso liittyvät laskut” -linkki avaa ikkunan, joka näyttää kaikki riviin liittyvät laskut. Riviin liittyvät laskut tunnistetaan laskutusjakson sekä laskutetun asiakkaan perusteella.

Työtuntien laskutus

Tunnit laskutetaan samalla tavalla kuin myöhemmin laskutettavat rivit. Myöhemmin laskutettavista riveistä voit lukea lisää täällä.

Tekninen kuvaus

Rajapinnan OpenAPI-kuvauksen pääsee näkemään Barracode asetuksista löytyvästä linkistä. Voit lukea lisää Barracode asetuksista täällä.

Rajapinnan OpenAPI-kuvauksesta löytyy myös rajapinnan WSDL-kuvaus.