Olemassaolevia ominaisuuksia

Updated on 24.4.2023

Etusivu

 • – Henkilökohtaiset etusivut, joiden sisällön voi määrittää erinäisillä ikkunoilla

Asiakkaat, liidit ja sopimukset

 • – Asiakkuuksien hallinta
 • – Liidien hallinta ja muuntaminen asiakkuuksiksi
 • – Asiakkaiden ja liidien yhteyshenkilöiden hallinta
 • – Asiakkaiden sopimuksien hallinta
 • – Sopimuksien sähköinen allekirjoittaminen, useilla osapuolien allekirjoittajilla

Tuoterekisteri

 • – Tuotetietojen ja tuoteryhmien hallinta
 • – Tuotekohtaisen verokannan ja oletusyksikön asettaminen

Palvelupyynnöt

 • – Kevyt palvelupyyntöjen hallinta
 • – Palvelupyyntöhistoria

Laskutus ja tarjoukset

Laskut

 • – Maksajan tiedot ja toimitusosoitteen tiedot esitäytettävissä suoraan asiakasrekisteristä
 • – Käänteisen alv:n laskun luonti lainmukaisesti
 • – Viitenumerona mahdollisuus käyttää automaattisesti luotua kansallista tai RF-viitettä
 • – PDF-laskutuloste, jossa
  • • Finanssialan keskusliiton määrityksien mukainen tilisiirtolomake
  • • Pankkiviivakoodi sekä QR-koodi tilisiirtolomakkeessa
  • • C5/E5 isoikkunakuorelle sopivaan kohtaan tulostettu lähettäjän tiedot ja vastaanottajan osoite
  • • Mahdollisuus tulostaa lasku myös englanninkielisenä
 • – Mahdollisuus valita ensisijainen pankkitili erikseen jokaiselle laskulle. Ensisijaista pankkitiliä käytetään laskutulosteen viivakoodissa sekä QR-koodissa
 • – Laskutulosteen esikatselu ennen laskun hyväksymistä
 • – Laskun lähetys suoraan sähköpostitse, jossa laskun PDF-tuloste liitteenä
  • • Sähköpostiviestille ja otsikolle määritettävissä olevat templatet, jolla esimerkiksi saa virtuaaliviivakoodin esitäytettynä sähköpostiviestille
  • • Mahdollisuus liittää lisäliitetiedostoja sähköpostille
  • • Mahdollisuus määrittää kirjanpidon sähköpostiosoite mihin laskukopiot lähetetään
 • – Mahdollisuus ”esihyväksyä” lasku ja asettaa sille lähetyspäivä etukäteen. Sähköposti-ilmoitus automaatiolla lähetetystä laskusta.
 • – Asiakkaan tietoihin lisättävät myöhemmin laskutettavat rivit, joista voi kootusti luoda oman laskun myöhemmällä ajankohdalla.
 • – Myöhemmin laskutettavien rivien, kuten esimerkiksi työtuntien, tuonti ulkoisesta järjestelmästä.

Verkkolaskut

 • – Laskun lähettäminen verkkolaskuna (Finvoice 3.0) Web Services- sekä muiden kanavien kautta.
 • – Verkkolaskun semanttisen mallin noudattaminen (verkkolaskutuslaki 241/2019).
 • – Sähköposti-ilmoitukset verkkolaskun lähetysvirheistä, jos laskun vastaanottaja on sen esimerkiksi hylännyt.

Toistuvat laskut

 • – Mahdollisuus luoda toistuvia laskuja, esimerkiksi kerran kuukaudessa lähetettävä kuukausimaksu.
 • – Myöhemmin laskutettavien rivien automaattinen laskutus toistuvilla laskuilla.
 • – Muutoksien lisäys toistuville laskuille tulevaisuuteen, esimerkiksi jos on sovittu hintojen nousevan puolen vuoden päästä.
 • – Toistuvien laskujen lähetys joko täysin automaattisesti, esihyväksynnän jälkeen tai manuaalisesti.
 • – Sähköposti-ilmoitukset automaattisesti tehdyistä toiminnoista.

Pankkitilit

 • – Pankkitilien hallinta, josta voi valita mitkä tilinumerot tulostuvat laskulle. Laskulle voi tulostaa enintään 4 eri tilinumeroa.
 • – Mahdollisuus luoda myös omia pankkitilejä esimerkiksi luottotappioita varten, ilman tilinumeroa

Tarjoukset

 • – Tarjouksien hallinta ja muuntaminen laskuiksi.
 • – PDF-tarjoustuloste
 • – Tarjouksen lähetys suoraan sähköpostitse, jossa tarjouksen PDF-tuloste liitteenä
  • • Sähköpostiviestille ja otsikolle määritettävissä olevat templatet, jolla esimerkiksi saa tarjouksen tietoja esitäytettynä sähköpostiviestille
  • • Mahdollisuus liittää lisäliitetiedostoja sähköpostille

Lasku- ja tarjousrivit

 • – Tuotehaku tuoterekisteristä laskurivin nimike-kentässä
 • – Erillinen laskurivin kuvaus
 • – Laskurivien helppo uudelleenjärjestäminen
 • – Mahdollisuus käyttää eri verokantaa rivikohtaisesti

Laskutusseuranta

 • – Saapuneiden viitemaksujen nouto pankkien Web Services -kanavien kautta.
 • – Konekielisen viitemaksulistan lukeminen sisään käyttöliittymän kautta
 • – Saapuneen viitemaksun automaattinen liittäminen laskun suoritukseksi viitenumeron mukaan
 • – Maksusuorituksien manuaalinen lisääminen laskulle, tilanteissa joissa esimerkiksi lasku on maksettu väärälle tilille
 • – Hyvityslaskun luominen ja hyvityslaskun käyttäminen laskun maksusuoritusmerkintänä
 • – Viitemaksujen seuranta
  • • Avoimet viitemaksut
  • • Kaikki viitemaksut

Raportit

 • – Excel-raportit laskuista
  • • Laskupäiväkirja
  • • Suorituspäiväkirja
  • • Avoimet laskut

Tiedotteet ja kalenteri

 • – Etusivulle näkyviin saatavien tiedotteiden hallinta
 • – Kalenteri tapaamisilla, tehtävillä ja puheluilla

Käyttäjätunnukset ja roolit

 • – Käyttäjätunnukset ja tunnuksien roolien määritys pääsynhallintaan
 • – Pääsyoikeuksien tarkka hallinta osiokohtaisesti

Yleisominaisuudet

 • – Mahdollisuus asettaa Microsoft ja Google -kertakirjautuminen
 • – Kaksivaiheinen tunnistautuminen authenticator-sovelluksella tai sähköpostilla
 • – Tietojen tuonti Excel, ODS tai CSV -tiedostosta
 • – Tietojen vienti Xlsx tai CSV -tiedostoon
 • – Tietojen mukautettu haku valittavilla hakuehdoilla
 • – Rajapinnat käyttäjätunnuksien ja myöhemmin laskutettavien rivien tuonnille
 • – Rajapintatunnuksien hallinta käyttöoikeustunnisteilla (JWT)